Språk:

Villkor och Sekretesspolicy

När vi behöver information från din sida kommer vi att begära den av dig frivilligt. Data insamlade uppgifter på webbsidan eller annat inkluderas i ett elektroniskt register för personuppgifter och som endast TRAVIATTA MARKETING INTERNACIONAL, S.L. Madrid ansvarar för (härefter CronoSeo).

Bolaget behandlar uppgifterna konfidentiellt och endast med syfte att erbjuda de tjänster som du har begärt, med den garanti och säkerhet som krävs av Lag 15/1999 från 13 december för Skydd av Personuppgifter (hädanefter LOPD) och Lag 34/2002, från 11 juli, om Informationssamhällets Tjänster och Elektronisk Handel. CronoSeo förbinder sig att inte avslöja, sälja eller dela uppgifterna med tredje part utan ditt tillstånd.

CronoSeo kan avbryta eller rätta de uppgifter som är felaktiga, ofullständiga eller inte längre är nödvändiga eller relevanta för dess syfte med hänsyn tagen till LOPD.

Du har rätt att begära ett registerutdrag eller rättelse/radering av dina uppgifter genom att skicka en skriftlig begäran till CronoSeo där du måste identifiera dig och tydligt meddela vilken rätt som utövas. CronoSeo antar de säkerhetsnivåer som krävs av LOPD och dess tillämpningsförordningar. Emellertid tar CronoSeo inget ansvar för skador som inträffat till följd av förändringar gjorda av tredje part på datasystemet, elektroniska dokument eller dataregister.

CronoSeo kan använda cookies på webbplatsen. En cookie är en textfil som sparas på din dator. Du kan blockera cookies genom att ställa in din internetläsare så att den inte accepterar cookies.

Om du väljer att gå ur vår webbsida genom länkar till andra webbplatser som inte tillhör företaget så tar CronoSeo inget ansvar för den sekretesspolicy som används på nämnda webbplatser eller för de cookies som lagras på din dator.

Vår policy vad gäller e-postmeddelanden fokuserar endast på sändning av meddelande som du har begärt. Om du inte vill ta emot dessa meddelanden har du rätt att avbryta kommunikationstjänsten i enlighet med Avdelning III, artikel 22 i Lag 34/2002 om Informationssamhällets Tjänster och Elektronisk Handel (LSSI).