Språk:

Funktioner CronoSeo Premium


Ett program i molnet

Du behöver inte installera någon programvara för att använda CronoSeo. Vårt verktyg är en online-lösning som låter dig ta del av alla fördelar utan att behöva hantera/installera något program eller konfigurera någon router. Du behöver heller inte tänka på att optimera kommunikationen med någon av sökmotorerna.

CronoSeo förhindrar att systemfel och IP-relaterade problem sker hos sökmotorerna.

Vår online-programvara fungerar och kommer att bli din viktigaste partner när det kommer till att ge dina kunder den bästa servicen.

CronoSeo utför en daglig säkerhetskopiering av datan och sparar den åtminstone under 60 dagar, så att din information alltid är skyddad för dig och/eller dina kunder.

Programa en la nube

Automatiskt skapande av positionsmatrisen på Google

Med ett enkelt klick få du se de befintliga positionerna för de URL och sökord du valt att analysera. Systemet hämtar informationen automatiskt och skapar matrisen för Google (upp till position 300). Varje matris har kapaciteten att analysera 10 sökord och 10 URL samtidigt.

På detta enkla sätt kan du analysera en URL åt gången, eller jämföra 10 olika URL samtidigt.

Du kan också spara datan från matrisen för att i framtiden se och jämföra resultat från olika tidpunkter. Varje matris kan anpassas och göras mer personlig genom att lägga till ditt företags namn och logotyp eller namnet på din SEO-byrå.

Systemet är kapabelt att skapa positionsmatriser för över 20 länder och varje månad uppdateras listan med länder där vi är operativa. Se listan över länder i dropdown menyn under ”Välj land…”

Obtencion automática de matriz de posiciones

Bläddra i matrisens resultat

När data har erhållits från två olika tidpunkter, kan du studera och jämföra de uppgifter som erhållits vid varje tillfälle. Du kan använda navigeringspilarna för att gå från en dag till en annan och se positionerna från de båda tillfällena samt om dessa positioner hålls stabila eller fluktuerar.

Du kan också tilldela poäng till varje sökord baserat på dess vikt och betydelse för att sedan räkna ut en personlig rankning som tar hänsyn till dina konkurrenters positioner.

Navegación por los datos de la matriz

Generering av personliga rapporter i PDF, EXCEL och WORD

Med CronoSeo kan du exportera data från olika matriser till Excel, PDF och Word. Dessa rapporter skapas automatiskt och innehåller fullständig information om dina positioner och dess utveckling över tiden.

Alla rapporter kan anpassas med företagets, kundens eller byråns namn och logotyp.

Generación de informes en PDF y EXCEL

Dela informationen från din matris med andra

CronoSeo erbjuder också möjligheten att dela matrisens information med andra personer eller företag genom en länk. På så vis kan du uppdatera hemsidans positioner online och dela med dig av resultatet till de parter som du själv väljer. Du kan givetvis begränsa informationsdelningen till den nivån du önskar.

Systemet är både kraftfullt och flexibelt och förser våra användare med relevant och anpassad information gällande en eller flera webbplatser och riktar sig både till de personer som arbetar med SEO för ett företag eller på en online marknadsföringsbyrå.

Matriz de posiciones reducida

Skapa personlig rankning

Med CronoSeo kan du tilldela de olika sökorden och positionerna poäng baserade på dess vikt och betydelse. Dessa poäng sätts manuellt och utifrån dina kriterier. På så vis kan du skapa en personlig rankning för att lättare jämföra det sanna värdet av dina positioner jämfört dina konkurrenters. Poängsättningen för varje position och sökord kan när som helst modifieras.

Ett strategiskt ord som erhåller mycket trafik har inte samma värde som ett sekundärt ord som är mindre relevant och som skapar mindre trafik.

På samma sätt är det inte samma sak att synas på första positionen på första sidan som att synas på sjätte positionen på tredje sidan. Tack vare poängsystemet kan du värdera resultatet i ett helhetsperspektiv i jämförelse med dina konkurrenter.

Creación de ranking personalizado